• آرامش یاب
  • لیست هتل ها
  • آخرین تور ها
  • سفر نامه

تور دور سوئیس و آلمان / آرامش

تخلف

لطفا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در محاسبه و تفاوت قیمت تور گزارش فرمائید تا بررسی لازم انجام گردد .


گزارش تخلف | تماس با ما

خبرنامه

جهت دریافت تورهای لحظه آخری و ویژه به صورت ایمیل و پیام کوتاه و اخبار و معرفی مکان های توریستی در خبرنامه عضو شوید


ثبت نام در خبرنامه

تورهای همراه با تخفیف

این تور برای کاربران وب سایت با تخفیف ویژه ارائه می شود . برای دریافت تخفیف های تورها ثبت نام کنید


ورود | ثبت‌نام | توضیحات بیشتر
اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - Turkish Airline
تاریخ تاریخ شروع تور : جمعه 10 آذر 1396 - تاریخ پایان تور : جمعه 24 آذر 1396
شروع قیمت از 2,990,000 تومان
وضعیت منقضی شده
مدارک لازم مدارک مورد نیاز سفارت سوئیس
*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه
)1اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.
الف) مدت اعتبار حداقل 6ماه از تاریخ ورود.
ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
6 )۲قطعـه عکـس 3/5* 4/5رنگـی، تمـام رخ ً بـا زمینـه سـفید، کامـا ً از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صـورت کامـا
مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6مـاه اخیـر (عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلـی یکـی نباشـد.)
)3اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن
)4اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ( ارائـه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن الزامیسـت و
زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک بـه سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکی A4باشـد).
الف) حسابه ای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
ب) سپرده های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود
* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500،000،000ريال باشد.
)5اصل و ترجمه سند مالکیت
)6اصل و ترجمه مدارک شغلی:
الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکا: پروانه وکالت.
ج) مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میزان
حقـوق دریافتـی وتاییدیـه مرخصـی، و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی با مهر سـازمان.
د) بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.
ی) معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق
و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان
ز) دانش آموزان، دانشجویان، (اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل)
* جهـت دانـش آموزانـی کـه در سـال تحصیلـی قصـد سـفر دارنـد، عـاوه بـر نامـه اشـتغال بـه تحصیـل، ارائـه اصـل و ترجمـه
رضایتنامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد.
)۷بـرای فرزنـدان زیـر 18سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر میکننـد، رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه
ترجمـه بـه زبـان انگلیسـی دارد.
)8اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.
* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
* چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ 500،000،000ريال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن
اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبـاً اعـام میگـردد.
* لازم به ذکر است کپی مدارک بر روی برگۀ A4و در یک نسخه ارائه شود.
لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه
و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی می باشـد.
خدمات آژانس هتل 4 ستاره با صبحانه ، ویزای شینگن ، تور لیدر فارسی زبان ، بیمه ، راهنمای محلی طبق برنامه تور
توضیحات

قیمت برای هر نفر در اتاق 2 تخته : 2,990,000 + 2690یورو
قیمت برای هر نفر در اتاق 1 تخته : 2,990,000 + 4290یورو

قسطی خیر
اطلاعات تماس
نام آژانس آرامش
تلفن 09164032400
فکس
ایمیل pouya.abbasi21@gmail.com
وب سایت http://
به
نام مدت اقامت توضيحات
ژنو 14
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) کودک ۰ تا ۲ سال کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
پرینت
نظرات
نام
ایمیل
وب سایت
متن
smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
کد امنیتی
ما را محبوب کنید
با کلیک بر روی آیکن زیر ما را در گوگل محبوب کنید
تبلیغات
نظرسنجی
چه مطالبی را میپسندید
آمار سایت
بازدید امروز : ۳,۰۵۲
بازدید دیروز : ۸,۵۶۰
بازدید کل : ۲,۵۳۴,۶۹۲
تعداد هتل ها : ۲۴,۸۹۳