• آرامش یاب
  • لیست هتل ها
  • آخرین تور ها
  • سفر نامه

تور اسپانیا فرانسه / آرامش

تخلف

لطفا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در محاسبه و تفاوت قیمت تور گزارش فرمائید تا بررسی لازم انجام گردد .


گزارش تخلف | تماس با ما

خبرنامه

جهت دریافت تورهای لحظه آخری و ویژه به صورت ایمیل و پیام کوتاه و اخبار و معرفی مکان های توریستی در خبرنامه عضو شوید


ثبت نام در خبرنامه

تورهای همراه با تخفیف

این تور برای کاربران وب سایت با تخفیف ویژه ارائه می شود . برای دریافت تخفیف های تورها ثبت نام کنید


ورود | ثبت‌نام | توضیحات بیشتر
اطلاعات تور
از بارسلون
نوع سفر هوایی - ماهان ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : پنج شنبه 25 آبان 1396 - تاریخ پایان تور : یکشنبه 5 آذر 1396
شروع قیمت از 1,990,000 تومان
وضعیت منقضی شده
مدارک لازم مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه
کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه
) 1اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامههای قبلی
الف) مدت اعتبار حداقل 6ماه از تاریخ ورود.
ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.
6) 2قطعـه عکـس ۴/5 *۳/5رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک، گـردی صـورت کامـا
مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6مـاه اخیـر (عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلـی یکـی نباشـد.)
) ۳اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.
) ۴اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی ( ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن الزامیسـت و
زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 20روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد و سـایز پرینـت بانکی A۴باشـد).
الف) حسابهای جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی
ب) سپردههای بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی
* ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک
* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000ریال باشد.
) 5اصل سند مالکیت.
) 6اصل و ترجمه مدارک شغلی
الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان ، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکا: پروانه وکالت.
ج) مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی ، و ذکـر
مرخصـی بنـا بـه تاریـخ سـفر و سـابقه
بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و سه فیش آخر حقوق
د) بازنشستهها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
ه) مشـاغل غیردولتـی: گواهـی اشـتغال بـه کار بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی و ذکـر مرخصـی بنـا بـه
تاریـخ سـفر از شـرکت مربوطـه بـه همـراه
سه فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات.
ی) معلمـان، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـا ذکـر مـدت اشـتغال،
سـمت و میـزان حقـوق
دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ به همراه ۳فیش آخر حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
ز) دانش آموزان، دانشجویان، ( اصل نامه اشتغال به تحصیل )
* جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، عاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایتنامه
کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.
) 7بـرای فرزنـدان زیـر 18سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه
ترجمـه بـه زبـان انگلیسـی دارد.
) 8اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانمهای خانهدار.
* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.
* مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
* چـک رمـزدار یـا ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـه مبلـغ 500.000.000ریال در وجـه آژانـس محـل ثبـت نـام جهـت ضمانـت حسـن
اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی
مدارک در صورت نیاز به ضمانتهای بیشتر متعاقباً اعام میگردد.
* کلیه مدارک نیاز به 2سری کپی در برگه A۴دارند.
لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه
و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی می باشـد.
خدمات آژانس
توضیحات

1990000تومان + 2090یورو

قسطی خیر
اطلاعات تماس
نام آژانس آرامش
تلفن 09164032400
فکس
ایمیل pouya.abbasi21@gmail.com
وب سایت http://
به
نام مدت اقامت توضيحات
بارسلون 10
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل 2 تخته (هرنفر) 1 تخته (هرنفر) کودک ۰ تا ۲ سال کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات
پرینت
نظرات
نام
ایمیل
وب سایت
متن
smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
کد امنیتی
ما را محبوب کنید
با کلیک بر روی آیکن زیر ما را در گوگل محبوب کنید
تبلیغات
نظرسنجی
چه مطالبی را میپسندید
آمار سایت
بازدید امروز : ۲,۹۸۰
بازدید دیروز : ۸,۵۶۰
بازدید کل : ۲,۵۳۴,۶۲۰
تعداد هتل ها : ۲۴,۸۹۳